Спонсори

Основен спонсор и организатор на събитието е кантора за защита на интелектуална собственост „ЮСАУТОР“. Ежегодно като съорганизатори и спонсори ще бъдат поканени различни организации и фирми, най-вече с цел набиране на средства по благотворителната кампания на събитието, касаеща открития фонд „СВЕТЪЛ УМ“ за дотиране на млади учени, студенти и ученици и техните участия в международни и национални събития в сферата на изкуството, науката и иновациите.

Станете спонсор или дарител на нашето събитие! Така ще подкрепите реално младите умове на България в една благородна, публична кауза! Способите за Вашето участие като част от генералните спонсори в инициативата можете да узнаете, чрез запитване до нас, отправено в бутона „Контакти“. Ако пък желаете да станете един от много важните ни дарители в благотворителния фонд „СВЕТЪЛ УМ“, тъй като сте харесали каузата и вярвате, че всеки малък принос към съдбата на младите учени, иноватори и артиси в България е важна крачка към тяхното утре, можете да го направите на следната банкова сметка:

Райфайзен банк, клон Пловдив
Притежател на сметката: Сдружение „ЮСАУТОР“
IBAN: BG42RZBB91551005808903
BIC RZBBBGSF
Основание: дарение за фонд „СВЕТЪЛ УМ“

Всяка година, тук на тази страница ще Ви дадем отчет какви каузи сме подкрепили с Вашите средства, за да сте сигурни, че те са стигнали до адресата си.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close